Närlagda ägg, Fairtrade espresso och loppis längs banvallen

Odling längs nerlagda järnvägar finns numer här och var i världen. I Paris kunde man tidigare ta tåget i ytterspår – alltså i en yttre ringled. Vid en av de nerlagda stationerna i 18:e skapas nu nytt liv. I stationshuset finns café, restaurang och verkstad – där den som behöver en hyvelbänk, en vinkelsåg eller andra verktyg kan boka tid och låna allt som behövs.

espresso

Här kan man också köpa ägg från hönsen som bor i egna hus med utomhus sprättytor. Ovanför banvallen odlas nyttoväxter – också de till salu på regelbundna marknadsdagar. Då och då är det loppis.

agg

La Recyclerie, som platsen nu heter, är vänlig, generös och mycket uppskattad.

loppis-la-R